"Το e-mail δεν ήταν σημαντικό."

Translation:The email was not important.

2 years ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/Gerardd88
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5

Do you normally spell it like that, with the Latin alphabet?

2 years ago

https://www.duolingo.com/Theo_Matrakas
 • 14
 • 12
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 3

We usually write email or e-mail, but this depends on the person! It is a foreign word and there are not certain rules :)

2 years ago

https://www.duolingo.com/Gerardd88
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5

I don't like when different scripts are mixed liked that (when it's not a proper name). The Latin alphabet inside Greek maybe doesn't hurt so much but just look at how bad such mixing looks for example here.

Thank you for the answer! :)

2 years ago

https://www.duolingo.com/fotiosgaridis
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 5
 • 1173
 • e-mail = electronic mail = ηλεκτρονική αλληλογραφία

This is the main reason why we prefer to use the foreign "e-mail" also in Greek. :-)

2 years ago

https://www.duolingo.com/carmina_banana
 • 16
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11

Maybe someday you'll have an ήμεϊλ (?)

2 years ago

https://www.duolingo.com/Emile110
 • 20
 • 20
 • 20
 • 19
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 10
 • 8
 • 5

I'm Emile and I send an e-mail, Είμαι Αιμυλος και στέλνω ενα ήμεϊλ;

1 year ago

https://www.duolingo.com/Elina_WILDesign
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 2

Είμαι η Αιμιλία και στέλνω ένα email. Αιμίλιος is the male form of the name. we don't write ημειλ in Greek

1 year ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

It's perfectly ok to write ημέιλ or better still μέιλ. You may not use it, but many people do. ημέιλ

1 year ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.