Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How do we respond to these letters?"

Dịch:Chúng ta trả lời những lá thư này như thế nào?

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Phanhuyenlc246

phản ứung vs hồi có j khácnhau s

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Phản ứng là hành động phản xạ lại dưới tác động của một ai/cái gì/điều gì đó. Phản hồi thường dùng cho trả lời thư, trả lời câu hỏi của ai đó.

1 năm trước