"Tengootrocoche,peroesazul."

翻译:我有别的的车,但是红色的。

2 年前

3 条评论


https://www.duolingo.com/Donny750411

中文不通顺,而且翻译错误,azul怎么翻译成红色的?

2 年前

https://www.duolingo.com/Ginger615904

azul红色?

9 个月前

https://www.duolingo.com/PileOfKittens
PileOfKittens
  • 20
  • 18
  • 13
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 2
  • 158

azul是蓝色,不是红色

1 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!