"Họ yêu con mèo."

Dịch:They love the cat.

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zcxvcb

they love cat

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 3
 • 2
 • 87

Trong tiếng Anh, trừ những danh từ không đếm được, và số nhiều ra, thì những danh từ số ít thường đi kèm với mạo từ không xác định a/an hoặc là mạo từ xác định the, nên bạn không thể viết: "They love cat" được. "Cat" là một danh từ đếm được.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/zcxvcb

They love a cat.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 3
 • 2
 • 87

Khi người ta nói là: "Họ yêu con mèo." có nghĩa là "con mèo" trong trường hợp này người nói xác định rõ ràng là con mèo nào rồi, nên phải dùng "the cat" mới đúng nha bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/zcxvcb

:( They love the cat.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 3
 • 2
 • 87

<sub>.</sub>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyn872608

Thanks ban nha

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

:((( hic

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.