Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Παρακολουθήσαμε τηλεόραση χθες τη νύχτα;"

Μετάφραση:Did we watch television last night?

0
πριν από 1 χρόνο

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/AdimitriTeithe

Έ, συγνώμη κι όλας, καθώς ανεβαίνει δυσκολία των "τεστ", δεν θα έπρεπε να γίνονται πιο δύσκολα;; XD

Night, may, third night; μμμ, δεν πιστεύω ότι είναι αρκετά δύσκολο για το επίπεδο δυσκολίας αυτού του τεστ. Εκτός κι αν υπερεκτήμισα την δυσκολία του τεστ που λύνω... :d

0
Απάντησηπριν από 1 χρόνο