https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

[chùm ảnh tiếng anh] Dưới đây là tất cả những dấu hiệu mà bạn đang mất nước

a

a

a

a

October 11, 2016

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

NÊN DỊCH

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/dkhoa031108

dich điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

March 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Characters7

No dịch no song ngữ

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Characters7

OR NO TRANSLATOR NO BILINGUAL

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/langmaster167

rồi

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Angela_Baby_

wow ! you have a good topic !!

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/.Sa.

like cho những tấm hình

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/VHngGiang15

like

October 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Kenzoku-san

Trong ảnh bạn không dịch có nghĩa là đây không phải là song ngữ

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

nên ghi là thiếu nước vì mất nước mới đầu mình cứ tưởng là mất đất nước

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

like

October 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/gps2001

like

October 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Buitandung2006

like

October 16, 2016

https://www.duolingo.com/profile/CecilliaHC

NÊN DỊCH

August 1, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.