Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẵn sàng cho những hậu quả ."

Dịch:I am ready for the consequences.

0
1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Consequence (con sẻ quen cê) hậu quả

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Katori2001

Sequel là hậu quả mà nó dám bảo sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am ready for consequences, I am ready for consequences, I am ready for consequences

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

Mình sai câu này ! Huhu...

0
Trả lời11 tháng trước