"Tôi sẵn sàng cho những hậu quả ."

Dịch:I am ready for the consequences.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Consequence (con sẻ quen cê) hậu quả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Katori2001

Sequel là hậu quả mà nó dám bảo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am ready for consequences, I am ready for consequences, I am ready for consequences

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

Mình sai câu này ! Huhu...

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.