"Theywillmissthetrain."

Dịch:Họ sẽ lỡ chuyến tàu.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangvynh3103
hoangvynh3103
  • 20
  • 14
  • 11
  • 7
  • 202

Tiếng Việt" lỡ mất" " bỏ lỡ" và "lỡ" đều có nghĩa như nhau mà..

2 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

lúc thì tàu ,lúc thì tàu hỏa không biết đâu mà mò .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mimi599349

tàu lửa và tàu hỏa có khác nhau sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ichtyosaur

Chúng tôi sẽ nhỡ chuyến tàu hỏa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quyennt195

Họ sẽ lỡ tàu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenedu

họ sẽ trễ mất chuyến tàu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.