Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will miss the train."

Dịch:Họ sẽ lỡ chuyến tàu.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/henbim

lúc thì tàu ,lúc thì tàu hỏa không biết đâu mà mò .

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mimi599349

tàu lửa và tàu hỏa có khác nhau sao???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangvynh3103
hoangvynh3103
  • 17
  • 14
  • 11
  • 7
  • 76

Tiếng Việt" lỡ mất" " bỏ lỡ" và "lỡ" đều có nghĩa như nhau mà..

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ichtyosaur

Chúng tôi sẽ nhỡ chuyến tàu hỏa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quyennt195

Họ sẽ lỡ tàu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenedu

họ sẽ trễ mất chuyến tàu

1 năm trước