"The coaches are helping the athletes practice in the stadium."

Translation:Các huấn luyện viên đang giúp các vận động viên luyện tập trong sân vận động.

October 12, 2016

2 Comments

Sorted by top thread

https://www.duolingo.com/profile/cungxt

Luyện tập hay tập luyện có khác gì nhau?

October 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hoadaiduong946

Tập luyện với luyện tập khác nhau à. Haizz

September 6, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.