"The coaches are helping the athletes practice in the stadium."

Translation:Các huấn luyện viên đang giúp các vận động viên luyện tập trong sân vận động.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/cungxt

Luyện tập hay tập luyện có khác gì nhau?

2 years ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.