1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "The coaches are helping the …

"The coaches are helping the athletes practice in the stadium."

Translation:Các huấn luyện viên đang giúp các vận động viên luyện tập trong sân vận động.

October 12, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/cungxt

Luyện tập hay tập luyện có khác gì nhau?


https://www.duolingo.com/profile/hoadaiduong946

Tập luyện với luyện tập khác nhau à. Haizz


https://www.duolingo.com/profile/fy80kyra

The mods of this course are too bad

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.