"Youhavetocomewithme."

Dịch:Bạn phải đi với tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anvietdung1

Bạn phải tới cùng tôi chuẩn hơn

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

come with me khác gì với go with me ạ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.