Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You have to come with me."

Dịch:Bạn phải đi với tôi.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anvietdung1

Bạn phải tới cùng tôi chuẩn hơn

6 tháng trước