"Αυτός τρώει ζάχαρη."

Μετάφραση:He eats sugar.

October 13, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.