"Anh ấy muốn tránh tôi."

Dịch:He wants to avoid me.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mrdeathmage

"He wants to stay away of me" được ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

Phải sửa một chút nha bạn: "He wants to stay away from me."

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.