1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Yesterday I walked to my hou…

"Yesterday I walked to my house."

Dịch:Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà của tôi.

October 14, 2016

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoa215

Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/NguynVn250037

Không được đâu bạn


https://www.duolingo.com/profile/ThanhNguye759421

Ờ mình đồng í vây mà chả được


https://www.duolingo.com/profile/VietAnhIt

"Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà" Tiếng Việt chỉ cần nói vậy là biết chắc về nhà mình.


https://www.duolingo.com/profile/phanvdam

Chơi dịch sát nghĩa, máy móc quá


https://www.duolingo.com/profile/minhthy12354

Mìng đồng ý với bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.