Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Yesterday I walked to my house."

Dịch:Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà của tôi.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoa215

Hôm qua tôi đã đi bộ về nhà cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthy12354

Mìng đồng ý với bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thaonhi191263
1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghitm123

Fuck

1 năm trước