"Họ cảm thấy nó."

Dịch:They feel it.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

They feels it là đúng phải không.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Không đúng nhé, "They" là ngôi số ba, số nhiều, nên động từ theo sau không cần thêm "s" nha.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/UCHIHAITAC393739

uk đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ben823310

They feel it. Sao chữ "it" lại đọc là "ai ty" nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bHHMC

Touth là cảm nhận mà sao sai ta

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiGiangNam2

Mẹ cha tiên sư bố bố tiên sư mẹ mẹ tiên sư cha bọn sản xuất

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnqLIL

Good

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.