Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ cảm thấy nó."

Dịch:They feel it.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

They feels it là đúng phải không.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...hacked...

Không đúng nhé, "They" là ngôi số ba, số nhiều, nên động từ theo sau không cần thêm "s" nha.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/UCHIHAITAC393739

uk đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ben823310

They feel it. Sao chữ "it" lại đọc là "ai ty" nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bHHMC

Touth là cảm nhận mà sao sai ta

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiGiangNam2

Mẹ cha tiên sư bố bố tiên sư mẹ mẹ tiên sư cha bọn sản xuất

2 tháng trước