Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is in their advertising."

Dịch:Nó ở trong quảng cáo của họ.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyen173007

Advertising với advertisement có gì khác nhau vậy mấy bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/11100100
11100100
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 361

"No nam trong quang cao cua ho." nen duoc chap nhan :(

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cinnabar9

nó nằm trong quảng cáo của họ ko đc ạ?

2 tháng trước