"Η αδελφή μου είναι αεροσυνοδός."

Translation:My sister is a flight attendant.

October 14, 2016

13 Comments
This discussion is locked.


[deactivated user]

  If it were your brother, would you use the same word? (I mean: is it ο/η αεροσυνοδός?)


  https://www.duolingo.com/profile/Mitillos

  That is correct. The only difference would be the article. Additionally, in the plural there would be no difference at all, except in the accusative.


  https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

  What would the accusative plural be? Μιλάω στους αερυσυνοδούς και στις αεροσυνοδές?


  https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

  τις αεροσυνοδούς Only the article is different for masc. and fem. -ός nouns:

  Eνικός: ο/ η -ός, του/ της -ού, το/τη -ό

  Πληθυντικός: οι/ οι - οί, των/ των - ών, τους/ τις -ούς

  The vocative singular is of course different. When you speak to a man use (κύριε) αεροσυνοδέ and say (κυρία) αεροσυνοδός to a woman


  https://www.duolingo.com/profile/Mitillos

  Agreed on everything, except the vocative singular. It should be αεροσυνοδέ in both cases.


  https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

  Maybe we both are right

  http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/998/19/998_06_KLHTIKH.pdf has

  Κυρία μηχανικέ! (ή μηχανικός)

  Γιατρέ! (ή γιατρός)

  (I got voc.sing. is -ός for feminines from Stauropoulos' dictionary. )


  https://www.duolingo.com/profile/Nickaged

  I agree. Αεροσυνοδός and every word that falls in the same category doesn't sound nice if you call her "αεροσυνοδός" "γιατρός" etc.


  https://www.duolingo.com/profile/Mitillos

  I can't reply to your most recent comment, for some reason. Anyway, if you look at the pdf you linked, the η in both examples you give is actually not accented. It is there to give the nominative case. It is possible that other sources might use -ός, though.


  https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

  Thanks. I misunderstood my link. I thougt (η γιατρός) was a typo for (ή γιατρός), i.e. an alternative. I have corrected it now. Then my only support is Stauropoulos Oxford Greek Learner's Dictionary Really I do not know what is right and I cannot find anything on internet about vocative except the one I gave and which finally gives support to you


  https://www.duolingo.com/profile/bonbayel

  I have question about αδελφή. My Italki tutor says thar αδερφή with ρ instead of λ is much more common nowdays, particularly in spoken Greek, but also written. And χτες more than χθες (even though I find the latter easier to pronounce), to mention 2 we discussed.


  https://www.duolingo.com/profile/kirakrakra

  Prof. Babiniotis has both: αδελφή or αδερφή as well as αδελφός or αδερφός = brother

  etym. αδελφή < αδελφός < ancient δέλφος = μήτρα/ womb

  He also gives: χθες/ χτες ή εχθές/ εχτές = 1.yesteday 2.very recently 3. το χθες the past

  Just found this: http://greek_greek.enacademic.com/195268/%CF%87%CE%B8%CE%B5%CF%82


  https://www.duolingo.com/profile/Daniela438503

  Why hostess is not accepted


  https://www.duolingo.com/profile/jaye16

  We have air hostess as one of the many translations. A hostess is generally a woman who greets and/or serves guests...in a restaurant, a home etc. In trying to teach a language we do need to be more precise.

  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.