"Μελετάμε Αγγλικά."

Translation:We are studying English.

October 14, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

What would be the difference between μελετάμε and σπουδάζουμε?

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

Μελετάμε would refer to the act of studying. "We study English before going to class." Σπουδάζουμε means participating in a course (perhaps for a degree) at a school, university etc.

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck
 • 22
 • 22
 • 22
 • 20
 • 19
 • 17
 • 17
 • 14
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 15

Αχ, καταλαβαίνω. Ευχαριστώ!

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 319

:-)

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 24

Could you use "μελετούμε"?

February 23, 2017

https://www.duolingo.com/mizinamo
Mod
 • 20
 • 17
 • 16
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2

Yes, you could.

February 23, 2017

https://www.duolingo.com/ObiAndreea
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5

What about the difference between μελετάμε, μαθαίνουμε and διαβάζουμε?

July 5, 2017

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7
 • Μελετάω translates to read, study, and it's mostly used for academic reasons. Studying and reading for school.

exp. Δεν μπορώ να έρθω στο πάρτι, πρέπει να μελετήσω. - I can't go to the party, I have to read/study.

 • Μαθαίνω translates to learn.

exp. Μαθαίνω Ελληνικά - I learn/am learning Greek.

 • Διαβάζω translated to read, study, and while it can be used for academic reasons (studying for school), it is more general than μελετάω.

exp. Διαβάζω μια εφημερίδα - I'm reading a newspaper.

I hope this was helpful ^.^

July 5, 2017

https://www.duolingo.com/Isidor868839
 • 25
 • 23
 • 16
 • 10

Why is "we learn English" wrong?

January 26, 2018

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
 • 25
 • 24
 • 14
 • 7

Please check the comments right above yours. I'm pretty sure the difference between the two verbs is made clear ^.^

January 26, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.