"Κοιτάζω το μενού."

Translation:I look at the menu.

October 14, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

I feel that I am suddenly seeing lots of apparent synonyms...how is κοιτάζω different from βλέπω?

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/kalinakiGR

Well, they are quite close. Still κοιτάζω is more like "have a look" and it is more suitable here, while βλέπω is closer to "I can see" or "I watch" and is something that we do for a little bit longer.

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

Καταλαβαίνω, ευχαριστώ! :)

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/pkaragoulis

So I'm guessing you would say "Βλέπω την τηλεόραση" for "I am watching TV", and saying "Κοιτάζω την τηλεόραση" would be more like "I glance at the TV". Is this correct?

January 21, 2019

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  Βλέπω τηλεόραση (without την) = I am watching TV
  Βλέπω την τηλεόραση = I see the TV
  Κοιτάζω την τηλεόραση = I am looking / staring at the TV

  January 21, 2019

  https://www.duolingo.com/Francintra

  Whats the difference between "κοιτάζω" and "κοιτώ"?

  September 25, 2018

  https://www.duolingo.com/MateusRaft

  why is "i look the menu" incorrect?

  June 19, 2017

  https://www.duolingo.com/RaleighStarbuck

  In English, the verb is "look at" (the "at" is required). The phrase "I look the menu" is not grammatical.

  June 19, 2017

  https://www.duolingo.com/MateusRaft

  Got it, thank you

  June 20, 2017
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.