1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Two fishermen are talking to…

"Two fishermen are talking to three businessmen."

Translation:Hai ngư dân đang nói với ba doanh nhân.

October 14, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Hannguyen650509

doanh nhân và thương gia là từ đồng nghĩa mà sao duolingo lại không chấp nhận :(

May 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Bọn Duolingo này nó ngu lắm, dịch máy móc vãi, report nó có sửa đâu.

July 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

"Hai người đánh cá đang nói chuyện với ba người doanh nhân" Bọ Duolingo tộc đồng bằng này. Ghét thật đấy.

July 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HDimQunh

mình ghi ngư dân thành người đánh cá sao không được vậy mấy bạn?

October 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

Bọn Duolingo này nó ngu lắm, dịch máy móc vãi, report nó có sửa đâu.

July 8, 2018
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.