"Two fishermen are talking to three businessmen."

Translation:Hai ngư dân đang nói với ba doanh nhân.

2 years ago

5 Comments


https://www.duolingo.com/Hannguyen650509

doanh nhân và thương gia là từ đồng nghĩa mà sao duolingo lại không chấp nhận :(

1 year ago

https://www.duolingo.com/huuhaixd
huuhaixd
  • 25
  • 25
  • 487

Bọn Duolingo này nó ngu lắm, dịch máy móc vãi, report nó có sửa đâu.

6 months ago

https://www.duolingo.com/huuhaixd
huuhaixd
  • 25
  • 25
  • 487

"Hai người đánh cá đang nói chuyện với ba người doanh nhân" Bọ Duolingo tộc đồng bằng này. Ghét thật đấy.

6 months ago

https://www.duolingo.com/HDimQunh

mình ghi ngư dân thành người đánh cá sao không được vậy mấy bạn?

2 years ago

https://www.duolingo.com/huuhaixd
huuhaixd
  • 25
  • 25
  • 487

Bọn Duolingo này nó ngu lắm, dịch máy móc vãi, report nó có sửa đâu.

6 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.