Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He leaves to continue his studies in France."

Dịch:Anh ấy ra đi để tiếp tục việc học của mình ở Pháp.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ninhnb
ninhnb
  • 21
  • 10

"học tại pháp" và "học ở pháp" khác gì nhau?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 8

Nếu bạn chưa nhấn nút báo lỗi thì lần sau gặp trường hợp này bạn nhấn nút báo lỗi để các contributors update thêm đáp án nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng254625

"Anh ấy ra đi để tiếp tục việc học của anh ấy ở pháp " sai là sao?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Andrea177627
Andrea177627
  • 25
  • 13
  • 5
  • 2
  • 16

Anh ấy ra đi để tiếp tục việc học của anh ấy ở Pháp là chấp nhận được. Ngoài ra ra đi/ rời khỏi/ rời đi có gì khác nhau. Trong tiếng Việt đôi khi ra đi còn mang nghĩa là mất/ chết.

1 tháng trước