"It is only four degrees."

Tłumaczenie:Jest tylko cztery stopnie.

February 14, 2014

19 komentarzy
Ta dyskusja jest zamknięta.


https://www.duolingo.com/profile/jacekpoleszak

Wnioskuję za uznaniem "To tylko cztery stopnie." !


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

To są tylko/zaledwie cztery stopnie


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

Wydaje mi się, że nikt po polsku nie mówi "to" o temperaturze... ;-)


https://www.duolingo.com/profile/Hali-na2020

Ale o stopniach schodowych, tak.


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

Nie do końca chyba wiem co masz na myśli, ale gdyby w zdaniu angielskim chodziło o stopnie schodów, byłaby tam liczba mnoga, np. "these are only 4 steps" ("steps", a nie "degrees").


https://www.duolingo.com/profile/zbyszek541815

Czy degree dotyczy tylko temperatury?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

Samo słowo "degree" ma więcej znaczeń https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=degree , ale jeśli czasownik w liczbie pojedynczej jest użyty z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, to znaczy że chodzi o temperaturę (albo inny pomiar wyrażany w stopniach).


https://www.duolingo.com/profile/Rychuryszard

Czy nie powinno być tu "there are..."?


https://www.duolingo.com/profile/WarsawWill

Nie mówimy "there is/are" mówiąc o temperaturze, tylko "it (czyli "the temperature") is", itd
"The temperature today is twenty degrees celsius"
"Phew! It must be at least thirty degrees".
"Brrr! It's minus ten today"


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

IT (the temperature) IS only four degrees - (To) tylko
cztery stopnie/Temperatura wynosi tylko cztery stopnie

"Today IS sixty eight (degrees)". Yey!
"Phew! IT IS at least eighty six (degrees) today!"
"Brrr! IT IS only four degrees" above!/ minus six C (?!)
"Brrrrrrrr! IT IS four below today"/ minus twenty C (!)

thirty two (degrees F) - zero (degree C)
plus degrees 0-32 F - minus degrees C


https://www.duolingo.com/profile/EwaJ776650

Jednak rozumiem wątpliwości ludzi, ponieważ w języku polskim, pytając o temperaturę, zawsze używamy liczby pojedynczej. Pytamy: Ile JEST stopni, a nie "są" i najczęściej w ten sam sposób odpowiadamy, na przykład: jest 16 stopni i również jest 4 stopnie, choć być może to jest niepoprawnie.


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

W tym kontekście, "jest" albo "są" zależy od odmiany liczebnika:
(To) Jest jeden stopień/ To są/ (To)/ Są dwa/trzy/cztery stopnie/
Jest pięć, sześć, siedem, osiem, jedenaście, szesnaście stopni...


https://www.duolingo.com/profile/malachior

powtorze moje pytanie rowniez tutaj: dlaczego w tym przykladzie jest "IT IS four degrees", a w innym jest: 'THERE ARE five categories."?


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

O temperaturze mówi się po angielsku w liczbę pojedynczej, dlatego "it is". Gdyby była liczba mnoga, wiadomo by było, że chodzi o coś innego niż temperatura, np. o stopnie kariery naukowej.


https://www.duolingo.com/profile/redactedname8893

To są tylko 4 stopnie - i zaliczyło


https://www.duolingo.com/profile/Mirek123770

These are just four degrees


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

To mogłoby się odnosić np. do możliwości awansu. Ale skoro jest liczba pojedyncza "is", to znaczy że kontekst jest inny. W tym wypadku - najpewniej chodzi o temperaturę.


https://www.duolingo.com/profile/Beton569888

Czy nie powinno tu być zamiast is slowo are odpowiadające liczbie mnogiej? There are only four degrees


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
Plus
  • 2787

Nie powinno. To nie jedyny przypadek, gdy liczbę pojedynczą w języku angielskim tłumaczy się na liczbę mnogą po polsku (lub odwrotnie). Poczytaj starsze komentarze.

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.