"Tìmraấyđi!"

Dịch:Find her!

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaomn475

Find her, please! sao lại k đúng??!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

Tìm cô ấy, làm ơn! nghe nó khác khác cho lắm

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhcShumi

Find her to chứ, ra lệnh mà ko có to cuối

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NamPhong973237

Tại sao động từ ở đây ko thêm "s"?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/SephIroth533655

Tuyệt vời

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2

Yeah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/truongvanhoangbk

Find she sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/datbeng

Phải là her vì her là tân ngữ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhanB

find her out

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.