Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tìm ra cô ấy đi!"

Dịch:Find her!

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaomn475

Find her, please! sao lại k đúng??!!

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhTins

Tìm cô ấy, làm ơn! nghe nó khác khác cho lắm

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhcShumi

Find her to chứ, ra lệnh mà ko có to cuối

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NamPhong973237

Tại sao động từ ở đây ko thêm "s"?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/thnh358815

Vào góp vui ZFRB54

4 tuần trước