Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hoqphuc

10 CÂU DANH NGÔN GIA ĐÌNH

Trên đây là tập hợp 10 câu danh ngon tieng anh gia dinh mà mình siêu tập. Dù bạn sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi người trong chúng ta không thể phủ định tầm quan trọng của mái ấm, của gia đình. Gia đình là nơi mà tất cả mọi người đều muốn trở về, là nơi ôm ấp chở che, chia sẻ mọi cảm xúc, là nguồn động lực giúp mọi người phấn đấu. Bạn có đồng ý như vậy không? cho mình biết sớm nhé!!!

Family is like music, some high notes, some low notes, but always a beautiful song – Jesse Joseph

<pre> Gia đình giống như một bản nhạc vậy, có nốt thăng, nốt trầm, lúc vui, lúc buồn nhưng nó luôn là một bài hát tuyệt đẹp. </pre>

A home is not a mere transient shelter: its essence lies in the personalities of the people who live in it. – Henry Louis Mencken

<pre> Nhà không phải chỉ là một nơi trú chân tạm thời: cái cốt lõi của một mái ấm nằm trong tính cách của những con người sống trong ngôi nhà đó. </pre>

If you have a place to go, is a home. If you have someone to love , is a family. Ì you have both, is a blessing. – Donna Hedges

<pre> Nơi để bạn đi về, đó gọi là nhà. Người mà bạn yêu thương, gọi là gia đình. Nếu bạn có cả hai cái đó, Bạn đã được ban phước lành. 4. What can you do to promote world peace? You should go home and love your family. – Mother Teresa Bạn có thể làm gì để thúc đẩy hòa bình cả thế giới ư? Điều bạn có thể làm đó là về nhà và yêu thương gia đình bạn. </pre>

Rejoice with your family in the beautiful land of life! – Albert Einstein

<pre> Hãy vui vẻ và với gia đình trên mảnh đánh tươi đẹp của cuộc sống này </pre>

A happy family is but an earlier heaven. – George Bernard Shaw.

<pre> Có một gia đình hạnh phúc giống như bạn được lên thiên đường sớm vậy. </pre>

“Family life contributes immensely to an individual’s happiness. Only in a happy homelife can complete contentment be found.” – Dorothea S. Koppliln

<pre> Gia đình góp phần không nhỏ vào cuộc sống hạnh phúc của mỗi cá nhân. Chỉ trong một gia đình hạnh phúc, con người mới có thể tìm thấy hạnh phúc viên mãn của bản thân. </pre>

Families, like individuals, are unique. – Norman Vincent Peale Gia đình là một cá thể độc lập và duy nhất

“When I think of any of my successes, I am thankful to God from whom all blessings flow, and to my family and friends who enrich my life.” Author Unknown

<pre> Mỗi khi tôi nghĩ về bất kỳ thành công nào của tôi, tôi nghĩ về 2 điều: Thứ nhất thôi cảm ơn chúa người là cội nguồn của mọi phước lành tôi có được, thứ hai chính là gia đinh và bạn bè tôi, những người làm phong phú cuộc sống của tôi </pre>

Family where the life begins and the love never ends – Author Unknown

<pre> Nhà là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc </pre>

bài viết có nhiều lỗi sai , mấy bạn thông cảm!!!

12
1 năm trước
2

58 Nhận xét