Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã cho phép một người vào."

Dịch:I have allowed one person to enter.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I allowed one person to enter, I allowed one person to come in, I allowed one person to come in, I allowed one person to come in, I allowed one person to come in

1 năm trước