"Ποιος αγαπά τα πουλιά;"

Translation:Who loves the birds?

October 17, 2016

7 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/BenjaminDe540650

I came here to say this, but I knew it had already been said


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

Ποιός δεν αγαπά;


https://www.duolingo.com/profile/alepouditsa_

"Ποιος δεν τα αγαπά;" :-)

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.