"Ένας μεγάλος κάμπος."

Translation:A big field.

October 18, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/UralMasha
 • 15
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9

'a large field' is not accepted. Doesn't it make sense?

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 327

It certainly does and I've added it. Thanks again for another good contribution.

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 31

Can "κάμπος" also mean "meadow" or "plain"?

January 9, 2017

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 327

Yes, those are also accept translations.

January 9, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.