"Η ευχαρίστηση του ήταν μεγάλη."

Translation:His satisfaction was great.

October 18, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/FRochamo

Why does Duolingo almost always ignore the second stress (ευχαρίστησή)?

October 11, 2017

https://www.duolingo.com/UralMasha

What's wrong with "his gratitude was large"?

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo

I believe gratitude is ευγνωμωσύνη and that ευχαρίστηση is "satisfaction", despite the link to ευχαριστώ.

October 18, 2016

https://www.duolingo.com/pdog11

Can megali not also be translated as massive?

September 21, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.