"Το ορθογώνιο δεν έχει τρεις γωνίες."

Translation:The rectangle does not have three angles.

October 18, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/fazulakis

Perhaps it would be less puzzling if the sentence were "Το ορθογώνιο δεν έχει μόνο τρεις γωνίες".

May 10, 2017

https://www.duolingo.com/RAYBAUT1

I definitely agree with you, my friend

October 12, 2017

https://www.duolingo.com/timtz75

"three corners" can we include?

October 18, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.