Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tiền không là tất cả."

Dịch:Money is not everything.

1 năm trước

0 Nhận xét