"Họ uống rượu vang."

Dịch:They drink wine.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PoKa507322

Tại sao he/she >drinks. Còn they/we >drink ...?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cnw4j

He/She là chủ ngữ số ít -> động từ thêm s/es. They/We là chủ ngữ số nhiều -> động từ ngữ nguyên I/You là đại từ -> động từ giữ nguyên

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/chipxinhtinydn

they drink champagne

2 năm trước

https://www.duolingo.com/pyn9fx

Champagne kà sâm banh mà, còn wine là rượu vang

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa319699
8 tháng trước

https://www.duolingo.com/long972570

They drink champagne

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhung0

w.t.f

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhPhuong433869

W.t.f ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phong169703

GH uế sbawms

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LLinh340996

Cảm ơn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranvantan9

why? they drink the wine? not the ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/linh201126

@@

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/GiaBoTrnhV
GiaBoTrnhV
  • 14
  • 9
  • 8
  • 4
  • 30

They drink champagne

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.