"Το σπίτι μου είναι μεγαλύτερο."

Translation:My house is bigger.

October 19, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Christodouloup3

How do you know when it is bigger/biggest? It seems that this is inconsistent in Duolingo, but I thought both were correct.

October 19, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Comparative is formed with -τερος or πιο+Adjective. Superlative is definite article+comparative (or with -τατος, but it's meaning is more "too much"). So πχ όμορφος comparative: ομορφότερος-πιο όμορφος superlative: ο ομορφότερος- ο πιο όμορφος- ομορφότατος (which means too beautiful)

October 19, 2016

https://www.duolingo.com/teopap2
 • 23
 • 18
 • 15
 • 15
 • 10
 • 9
 • 6

The superlative with -τατος (ομορφότατος) doesn't have a negative meaning ("too beautiful"), it just means very beautiful, most beautiful.

January 10, 2017

https://www.duolingo.com/Dmatafonov

why then the translation accepts the greatest, but does not accept the biggest?

January 15, 2017

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

You mean the hint? It was wrong. The greatest/biggest is ο μεγαλύτερος. I removed it now.

January 15, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.