"Đó đã không phải là lỗi của cô ấy ."

Dịch:That was not her fault.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 8

It was not her mistake.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.