Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó đã không phải là lỗi của cô ấy ."

Dịch:That was not her fault.

0
1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

It was not her mistake.

0
Trả lời1 năm trước