1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I will introduce you to my f…

"I will introduce you to my family."

Μετάφραση:Θα σε συστήσω στην οικογένειά μου.

October 19, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.