"Αυτή πάει έξω."

Μετάφραση:She goes out.

October 19, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.