"Το κορίτσι χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα."

Translation:The girl uses the social media.

October 19, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/helmad

uses social media.

October 19, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 370

Both "the social media " and "social media" are included as correct. However, I did that this morning... So, perhaps it was after you did the exercise. Thank you for the notification.

October 20, 2016

https://www.duolingo.com/isadoros

Social networking?

September 28, 2018

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

    Κοινωνική δικτύωση; It's more like a noun that shows activity...

    September 28, 2018
    Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.