"What do you write on?"

Dịch:Bạn viết trên cái gì?

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Ban viet len dieu gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Ban viet tren cai gi vay?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What do you write on, what do you write on, what do you write on, what do you write on, what do you write on

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

I write on the paper. And you? You write on the brick of the yard.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen9x

Bạn viết vào cái gì? That is true

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.