Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/...Sera...

Chúc mừng các bạn nữ tren Duo nhân ngày 20/10

Chúc các bạn luôn vui tươi , nghe lời ông bà , cha mẹ , các thầy cô giáo và đạt được nhiều streaks , lingots nha !!!!!!!!!!!!!!!

1 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoanghavirgo

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

you are welcome

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Cảm ơn <3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

you are welcome , Thien Dii

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Jolie...

Cảm ơn><

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

thanks for read this comment

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Jolie...

Kcj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nina_Yato

Thanks nhiều

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

nothing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Secret_person_

......

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

what is that

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 881

Cảm ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

you are welcome , Huyen

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Haru...Haru
Haru...Haru
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 670

Thanks so much :Da

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

What a beautiful bouquet ! Thanks !!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

cảm ơn bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

nothing

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Tks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Sera...

you are welcome

1 năm trước