"Ποιος είναι νεότερος;"

Translation:Who is younger?

October 21, 2016

7 Comments


https://www.duolingo.com/LenaKoutis

Would it also be youngest?

October 21, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Then it would be ο νεότερος. Superlative is formed with definite article+comparative. There is also absolute superlative in greek, where one does not compare with others (and actually means very...). This superlative is formed with -τατος ending. So, νεότατος is the absolute superlative of νέος, νεότατος=πολύ νέος=very young.

October 21, 2016

https://www.duolingo.com/JacobPast177

There are a couple of sentences where the σχετικός υπερθετικός and the απόλυτος υπερθετικός have been confused. I've reported some/all (?) of the ones I came across, but they haven't been changed yet (as of October 21). I assume they will be changed soon, but it's good to remember Troll's explanation if you do come across one of those. [EDIT: Possibly they have been corrected, but if you do Strengthen skill exercises due to some problem the Duobot might serve you older, uncorrected versions of these sentences.]

[One example that I remember is Ο καθηγητής μου είναι νεότατος being translated as My professor is the youngest.]

October 21, 2016

https://www.duolingo.com/LenaKoutis

I read all the comments but I still find it confusing, and honestly I don't know the proper words for things even in English so I get lost in the grammatical terms. But in general I still get confused on when it is "younger" vs "youngest".

December 22, 2016

https://www.duolingo.com/mizinamo
 • νεότερος = younger
 • ο νεότερος = (the) youngest

The superlative has a definite article along with it.

December 22, 2016

[deactivated user]

  Could this also mean "Which is newer?" or "Who is newer?" Thanks

  June 15, 2018

  https://www.duolingo.com/YPSILONZ

  Yes, it could sometimes. We say Νεότερη Ελληνική Λογοτεχνία. Αυτό το μνημείο είναι νεότερο από το άλλο. Αυτός ο χάρτης είναι νεότερος <-- in the sense that it is a newer/revised edition of the map, not that it was bought more recently, in the latter case we would use πιο καινούργιος.

  September 2, 2018
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.