"Το λάθος αυτό είναι προσωπική μου ευθύνη."

Translation:This error is my personal responsibility.

2 years ago

5 Comments


https://www.duolingo.com/LenaKoutis

Why does it not need a η ? Like, το λάθος αυτό είναι η προσωπική μου ευθύνη. Just trying to understand when to use the article (I think that is what it's called).

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

It would sound like "this mistake is the personal responsibility of mine", like mistake=personal responsibility, like they are the same thing.

2 years ago

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 732

Sorry, that doesn't help an English brain.

4 months ago

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 732

Τουλάχιστων το δικό μου εγκεφάλο.

4 months ago

https://www.duolingo.com/bonbayel
Plus
 • 25
 • 25
 • 24
 • 22
 • 14
 • 14
 • 13
 • 10
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 732

And why not Αυτό το λάθος ?

4 months ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.