Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã cắt một miếng phô mai."

Dịch:You had cut a piece of cheese.

1 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TRANXUANSON2503

đọc hoài mà máy không hiểu

1 năm trước