"Η σύγχρονη ηθική."

Translation:Modern morality.

10/21/2016, 7:24:22 PM

4 Comments


https://www.duolingo.com/helmad
 • 22
 • 21
 • 18
 • 17
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 2

def. article necessary in English?

10/21/2016, 7:24:22 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 320

Once again many thanks it's been edited.

10/25/2016, 7:51:02 AM

https://www.duolingo.com/Walt1965
 • 21
 • 9
 • 6
 • 5
 • 4

'the modern morals' is correct but marked wrong...

9/23/2018, 9:22:42 PM

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 320

It has been added. Thank you.

9/24/2018, 4:47:50 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.