Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ để lại những cuốn sách của tôi với bạn."

Dịch:I will leave my books with you.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Cau vi du nay ki qua!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LHuyTun1

Câu khó hiểu quá

5 tháng trước