"Tôi sẽ để lại những cuốn sách của tôi với bạn."

Dịch:I will leave my books with you.

October 22, 2016

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Cau vi du nay ki qua!

October 22, 2016

https://www.duolingo.com/LHuyTun1

Câu khó hiểu quá

April 2, 2018

https://www.duolingo.com/hieu412864

I will leave my books to you. Vẫn được chấp nhận

January 7, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.