"Η πρόθεση και ο σύνδεσμος."

Translation:The preposition and the conjunction.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 21
 • 20
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 19

Does "συνεργασία" also mean "σύνδεσμος"?

2 years ago

https://www.duolingo.com/troll1995
Mod
 • 25
 • 10
 • 6

Συνεργασία is cooperation whereas σύνδεσμος is association, link, connection, contact, liaison, conjunction

2 years ago
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.