"Cô ấy đọc những quyển sách của bạn."

Dịch:She reads your books.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnWOq4

Khi nào mới dùng yours, khi nào không dùng yours ạ ???

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/NguynTatHa

Hello

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NghimThTha1

She reads yours books

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/SJK2W

Có ai giai thich hộ minh̀ tai sao ko phải là she reads books yours ko?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.