"Trái cây ở trong bát."

Dịch:The fruit is in the bowl.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/albafica1997

Tạo sao là fruit mà không là fruits

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
  • 24
  • 14
  • 13
  • 11
  • 6

"fruit" vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được nha bạn.

Khi bạn chỉ muốn chỉ chung chung là trái cây thì nó là một danh từ không đếm được.

Thí dụ như trường hợp trên đây, người nói chỉ nói là:"Trái cây ở trong bát", không nói cụ thể có bao nhiêu loại trái cây nên chúng ta chỉ cần nói "trái cây""the fruit" là được. => The fruit is in the bowl."


Còn khi bạn muốn phân biệt các loại trái cây, nói là có nhiều loại trái cây thì bạn phải thêm "s" vô sau từ "fruit" thành "fruits" nha bạn, vì nó là một danh từ đếm được và nó luôn ở dạng số nhiều.

Thí dụ như, bạn ra chợ, bạn thấy có một người phụ nữ bán rất nhiều loại trái cây. Có chuối nè, táo nữa nè và có những loại trái cây khác nữa , bạn sẽ nói là: "This woman sells many kinds of fruits. There are bananas, apples and other fruits.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.