Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ làm giảm khối lượng."

Dịch:They decrease the mass.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Reduce cũng được mà Đâu nhất thiết phải là mass đâu

1 năm trước