"Οι χελώνες πίνουν νερό."

Translation:The turtles drink water.

October 24, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Lng52-._
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 20
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 33

Is "χελώνες" pronounced like an "h" or "chi" (chelónes)?

October 24, 2016

https://www.duolingo.com/Stergi3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 24
 • 21
 • 14
 • 9
 • 9
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 944

The pronunciation of χ can be heard in the ABC section of the tree. A bit difficult, but it is the only one I think for English speakers. Just practice it in this section. The good news is that it is always the same. :)

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 11
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 328

It's just like: "hello.." :-)

October 25, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.